• 1. Ambitie

  In vier fasen een plan met draagvlak

  Terug

Je weet dat ICT een meerwaarde voor je onderwijs kan zijn. Maar je mist nog die concrete uitwerking in je beleidsplan. Of de spirit bij de collega’s die het straks moeten gaan doen.

Dan is het slim om even de tijd te nemen en in enkele heldere stappen, samen met alle betrokkenen, tot een kort, concreet en vooral gedragen plan te komen.

1. ICT analyse

We starten een traject altijd met een analyse van jullie ICT. Klinkt misschien een tikje saai, maar zonder te weten wat jullie al in huis hebben is het lastig beslissingen nemen. Daarbij kijken we niet alleen naar welke apparatuur en programma’s men gebruikt, maar ook naar hoe men dat gebruik ervaart. Waar zitten obstakels en over welke ICT is men juist enthousiast?

We verzamelen de informatie via een korte online enquête onder al het personeel, inclusief enkele leerlingen, waarna we samen met jullie een ronde door de school maken om alles volledig in kaart te brengen. HIER zie je een voorbeeld van zo’n een analyse-resultaat; dit biedt een perfecte basis voor alle vervolgstappen.

 • Zoveel tijd kost het jullie

  3 uur

 • Deze mensen zijn nodig

  ICT-verantwoordelijke en minimaal twee docenten

 • Dit levert het je op

  Volledig overzicht van alle hard- en software, plus inzicht in mate van gebruik, gebruikersgemak en ingeschatte vaardigheden

2. Inspiratie-sessie

 • Zoveel tijd kost het jullie

  1.5 uur

 • Deze mensen zijn nodig

  Het hele team

 • Dit levert het je op

  Inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt voor differentiatie en personalisatie van het onderwijs.

Een voorwaarde voor de succesvolle inzet van ICT is geen dik beleidsplan of dure apparatuur, maar een geïnspireerde club docenten. Mensen die snappen wat de meerwaarde van ICT voor leerprocessen kan zijn, die prachtige voorbeelden kennen en die bereid zijn om zichzelf continu te blijven ontwikkelen.

Het doel van de Inspiratie-reis is om dit gevoel aan docenten mee te geven. Niet met grote verhalen over wat volgend jaar allemaal mogelijk is, maar met heldere tips over wat men morgen zelf direct in kan zetten. In 1.5 uur dompelen we je onder in de wereld van ‘onderwijs en ICT’; je ziet live de werking van verschillende toepassingen, kunt zelf een videogame ontwerpen, virtual reality ervaren of vliegen met een drone. Hoe inspirerend is dat…

3. Interviews

Geluiden uit de wandelgangen zijn vaak onvoldoende basis om goed gefundeerde beslissingen mee te nemen. Daarom gaan we in ieder traject letterlijk naast de docent zitten. In interviews van steeds één uur met docenten en leerlingen bespreken we op detailniveau hun gebruik en wensen m.b.t. ICT. Dit levert vaak verrassende inzichten op, die cruciaal zijn om de juiste acties te kunnen bepalen.

Naast deze een-op-een interviews nemen we bij alle teamleden (en idealiter ook leerlingen!) een online vragenlijst af. Hierin geeft het team aan hoe zij over onderwijs en de inzet van ICT denken. De input op deze vragen presenteren we terug aan het team en directie, zodat we een gezamenlijke startpunt hebben.

 • Zoveel tijd kost het jullie

  3 docenten ieder 1 uur, 2 á 3 leerlingen 1 uur gezamenlijk + 10 minuten invullen van de online enquête door het hele team

 • Deze mensen zijn nodig

  3 docenten, 1 bestuurder/schoolleider en 2 á 3 leerlingen

 • Dit levert het je op

  Inzicht in de belangrijkste ambities, obstakels en prioriteiten rondom de inzet van ICT op je school

4. Actieplan

 • Zoveel tijd kost het jullie

  1 dagdeel voor het ‘kernteam’ (ca. 3 uur)

 • Deze mensen zijn nodig

  Kernteam (vertegenwoordiging van alle lagen uit de school)

 • Dit levert het je op

  Een kort, concreet actieplan met heldere stappen voor de inzet van ICT op jouw school

Ok, we hebben nu:

 • een overzicht van alle aanwezige ICT en het gebruik ervan,
 • een geïnspireerd team dat weet wat er met ICT mogelijk is,
 • goed inzicht hoe men op de werkvloer ICT al inzet.

Tijd om in actie te komen! In de laatste fase ontwikkelen we op basis van alle input met een kernteam het actieplan. Hierin beschrijven we kort en bondig de gewenste stip aan de horizon en de roadmap om daar te komen. Met dit actieplan in de hand kunnen we concreet en op basis van data aan de slag. En niet onbelangrijk, iedereen in de school weet op deze manier welke richting we samen op gaan…

© Copyright - Flooow