Digitaal arrangeren

Stel online je eigen les of leerlijn samen

Duur

4 dagdelen van ieder tussen de 1.5 en 3 uur (afhankelijk van jullie wensen), plus tussendoor korte online opdrachten. Totale tijdsbesteding zal ca. 12 uur per deelnemer zijn.

Voor wie?

Docenten PO t/m HBO die met digitale lessen en leerlijnen willen gaan werken

Resultaat

Een of meerdere zelfontwikkelde ‘blended’ les(sen) die je in de praktijk gegeven hebt. Concrete ervaring dus in het arrangeren en doceren van ‘blended’ onderwijs.

Een flexibele schoolorganisatie waarin gepersonaliseerd werken en leren echt centraal staat vergt een nieuwe kijk op lesmateriaal. Het betekent de transitie van ‘vaste’ methodes naar modulair georganiseerde content, die via verschillende online platformen te benaderen is.

En daarbij gaat het niet alleen om opnieuw nadenken over het lesmateriaal zelf, maar ook (en vooral!) over de rol en de organisatie van de face-to-face lessen door een docent. Het is een zoektocht naar de ideale mix van lesmaterialen en werkvormen om te komen tot een optimale leer- en werkomgeving voor leerling en docent. Dit concept heet ‘blended learning’.

Blended learning brengt veranderingen in traditionele modellen die vaak een zeer positieve invloed hebben op zowel de leerling als de docent. Aan de andere kant komt er bij de overgang van face-to-face leren naar blended learning ook een hoop kijken:

  • wat werkt eigenlijk wel en niet bij deze transitie?
  • welke nieuwe materialen hebben we nodig in ons blended learning concept?
  • hoe organiseren we de productie van de nieuwe materialen?
  • wie heeft de expertise om digitale lesmateriaal te produceren of te arrangeren?
  • welke (nieuwe) rol krijgen docenten?
  • hoe motiveren we leerlingen om actief aan de slag te gaan met het digitale lesmateriaal?

Flooow heeft met verschillende organisaties een succesvolle transitie gemaakt naar blended learning. Deze ervaring zorgt ervoor dat we de valkuilen en good practices bij iedere vraag goed kennen. En die ervaring zetten we natuurlijk ook graag bij jouw school in!

Meer weten over het programma, prijzen en mogelijkheden? Download dan hier de factsheet:

Iedere school bevindt zich in een andere ontwikkelfase. Daarom bieden we deze training in modulaire vorm aan; je kunt zelf kiezen om het gehele traject te boeken, of juist één of meerdere losse workshops. Tussen iedere workshop door ontvangen de deelnemers een concrete opdracht en toegang tot online bronnen, om daarmee de volgende workshop mee voor te kunnen bereiden. Een ‘blended’ traject dus om zelf ‘blended learning’ aan te leren; teach as you preach…

Doorloop studiedagen

Voorafgaand aan de training ontvangen alle deelnemers een korte online enquête waarin zij hun vaardigheden en wensen t.a.v. de training kunnen aangeven. Op basis van deze input vormen we het definitieve programma.

Op hoofdlijnen bestaat de training uit vier dagdelen:

Workshop 1. Inspiratie-reis en eigen opdracht formuleren
Wat is ‘Blended learning’, wat heb jij als docent er aan en wat is de meerwaarde voor leerlingen? In deze workshop zie je concrete voorbeelden en bepaal je welke les of lesactiviteit jij ‘blended’ zou willen maken.

Online:
Na de eerste workshop krijg je een korte ontwerpopdracht mee die je als voorbereiding op de 2e workshop maakt. Deze opdracht duurt ca. 30 minuten.

Workshop 2. Ontwerpsessie; hoe ziet jouw ideale ‘blended’ les er uit?
In deze workshop bepaal je via het concept ‘design thinking’ de structuur van jouw blended les; wat zijn de leerdoelen, wat is jouw rol als docent in de les, wat doen leerlingen online en in de klas en welke materialen heb je daarvoor nodig?

Online:
Na deze workshop leer je via twee korte opdrachten enkele tools gebruiken die je in de productiefase nodig hebt. De trainer is via e-mail/telefoon of Google Hangout beschikbaar indien er vragen zijn. Deze opdracht duurt ca. 1 uur.

Workshop 3. Productiesessie; samen bouwen we jouw ‘blended’ les op
Aan de slag! In deze workshop ontwikkel je het benodigde materiaal voor jouw blended les. Dat materiaal kan bestaan uit screencasts, digitale formatieve toetsen, een digitaal leerarrangement of ander lesmateriaal dat jij nodig hebt voor jouw blended les.

In de klas:
Na deze workshop test je jouw blended les in de praktijk. Na afloop vragen we je via een online formulier je ervaringen te delen, die de basis vormen voor de laatste workshop.

Workshop 4. Deel-sessie, samenwerking en vervolg
In deze afsluitende workshop bespreken we ieders ervaringen en bepalen we samen de belangrijkste do’s en don’ts rondom ‘blended learning’. Ook leren deelnemers hoe zij dergelijke producties met een groter team kunnen organiseren via onder andere de tools Trello, Slack en Dropbox/Google Drive.

Na afloop van de gehele training blijft alle trainingsdocumentatie voor deelnemers online beschikbaar, zodat zij uitleg, instructievideo’s en opdrachten indien gewenst nogmaals kunnen raadplegen.

Kosten

€ 650,- per studiedag incl. reiskosten, ex BTW.
Deze training is ook als verkorte ‘inspiratiesessie’ te boeken en duurt dan 45 tot 60 minuten.

Data en tijden

Data en tijden in overleg. Iedere studiedag duurt ca. 3 uur, afhankelijk van de specifieke wensen qua inhoud en doorloop.

Praktisch

De training wordt gegeven bij minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers. Per deelnemer is een laptop/desktop of tablet vereist. In de trainingsruimte moet een beamer, scherm en wifi aanwezig zijn. Deze training vergt enige ICT-basisvaardigheden van de deelnemers.

Ja, dit wil ik!

Leuk! Bel of mail dan Sander van Acht via sander@flooow.nl | 06 1678 2070