Differentiëren met ICT in de klas

Van ‘one-size-fits-all’ naar innovatieve manieren van lesgeven

Duur

2 dagdelen van ieder 3 uur bij jullie op locatie

Voor wie?

Docenten die ‘obstakels voor leren’ weg willen nemen door meer mogelijkheden voor differentiatie te bieden

Resultaat

Een zelfgemaakte les, waarbij differentiëren via ICT centraal staat

Het ‘one-size-fts-all’ onderwijsmodel is steeds meer verleden tijd. Docenten zoeken naar manieren om recht te doen aan de verschillen in leertempo, niveau en talenten van hun leerlingen. ICT kan hen op prachtige manieren helpen om de gewenste differentiatie in hun onderwijs te realiseren.

Door ontwikkelingen als ‘learning analytics’, ‘flipping the classroom’ en ‘gepersonaliseerd werken’ ontstaat er ruimte om recht te doen aan deze verschillen. Ze bieden leerlingen de mogelijkheden om op hun eigen tempo te leren, om extra lesstof tot zich te nemen als ze er aan toe zijn en om meer tijd en plaats onafhankelijk te leren en werken.

In deze training van twee dagdelen gaan docenten hands-on aan de slag met het ontwerpen, produceren en uitvoeren van een (deel van een) les, waarin differentiëren met behulp van ICT de hoofdrol speelt.

Meer weten over het programma, prijzen en mogelijkheden? Download dan hier de factsheet:

Door zelf een les of lesactiviteit te ontwerpen en uit te voeren doen docenten concrete ervaring op rondom ‘differentiëren met ICT’. In deze training van twee dagdelen faciliteren we dit proces door docenten minimaal 6 weken de ruimte te geven tussen de twee trainingen in om hun les(activiteit) uit te proberen. Dit levert de docenten ervaringen op, die waardevol zijn om met hun collega’s te delen in de tweede trainingsbijeenkomst.

Alle deelnemers hebben na afloop van het eerste dagdeel een concreet project/experiment beschreven dat zij in de periode tot de 2e bijeenkomst in hun klas kunnen uitvoeren rondom ‘differentiëren met ICT’. Tijdens het eerste dagdeel krijgen zij alle kennis en vaardigheden aangereikt om hun project/experiment te kunnen realiseren.

In de training besteden we onder meer aandacht aan:

  • Flipping the Classroom
  • Formatief digitaal toetsen
  • Learning analytics
  • Blended learning

Voorafgaand aan de studiedag ontvangen alle deelnemers een korte online enquête waarin zij hun vaardigheden en wensen t.a.v. de training kunnen aangeven. Op basis van deze input vormen we het definitieve programma.

Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:

1. Dagdeel 1: docenten krijgen een demonstratie van diverse manieren waarop zij met ICT differentiatie in hun les kunnen realiseren. Vervolgens gaan zij aan de slag met een concrete opdracht, waarmee zij op verschillende manieren aan meer differentiatie kunnen werken. Ze ontwerpen een lesactiviteit of een volledige les, waarbij ze één of meerdere ICT-toepassingen inzetten.

2. Dagdeel 2 (minimaal 6 weken later): na het eerste dagdeel gaan docenten met de door hen ontworpen les of lesactiviteit in de praktijk aan de slag. In het tweede dagdeel van de training reflecteren we op de opgedane ervaringen en krijgen de docenten verdieping n.a.v. de opdrachten waarmee zij aan de slag zijn gegaan. De doelstelling is om zo van en met elkaar te leren hoe differentiatie kan bijdragen aan het beter omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Kosten

€ 650,- per dagdeel, €1.300,- in totaal, incl. reiskosten, ex BTW.
Deze training is ook als verkorte ‘inspiratiesessie’ te boeken en duurt dan 45 tot 60 minuten.

Data en tijden

Data en tijden in overleg, minimaal 6 weken tijd tussen het eerste en het tweede dagdeel. De studiedagen duren ieder tussen 1.5 en 3 uur, afhankelijk van de specifieke wensen qua inhoud en doorloop.

Praktisch

De studiedag wordt gegeven bij minimaal 4 en maximaal 30 deelnemers. Per twee deelnemers is een laptop/desktop of tablet vereist. In de trainingsruimte moet een beamer, scherm en wifi aanwezig zijn.

Ja, dit wil ik!

Leuk! Bel of mail dan Sander van Acht via sander@flooow.nl | 06-1678 2070