HET KAN ALLEMAAL,
MET (EEN BEETJE) HULP VAN ICT…

Flooow helpt jou in drie heldere stappen de ICT-doelen in jullie beleidsplan te realiseren.
Liever alleen een losse studiedag of training boeken? Yes, hier is het aanbod.

Stap 1. Ambities

Actieve leerlingen, betere resultaten en blije docenten? Ja. Dat kan! Niet door kilo’s beleidsplan te schrijven, maar door mensen echt te betrekken. Door slim te kijken waar jullie ambities en uitdagingen liggen en daar concrete acties op te zetten. In vier heldere fasen krijg jij een inspirerend en haalbaar actieplan…

Stap 2. Actie!

Top-down of Bottom-up? Lastig. Laten we het allebei doen! We combineren ruimte voor experiment met een heldere stip aan de horizon. De richting is duidelijk, de route en het einddoel ontdekken we tijdens de rit. Concrete ervaringen, een goed ICT fundament en echt faciliteren zijn sleutelwoorden…

Stap 3. Borgen

We houden van heldere doelen. Zeker niet om alles in beton te gieten, wel om mooie mijlpalen te bouwen. Ze bieden houvast voor analyse en evaluatie; zitten we op koers, waar kunnen we verbeteren? Of we nou een korte of lange samenwerking aangaan, ook jij wilt weten of je waar krijgt voor je geld…

Flooow heeft er in korte tijd voor gezorgd dat alle leerkrachten met enorm veel enthousiasme in beweging zijn gekomen door het ICT-Actieplan. Een inspirerend plan dat ons kansen biedt voor tenminste een paar jaar van beweging!

Flooow helpt ons om de nieuwste educatieve ICT-technieken in te zetten, zoals ‘Flipping the classroom’ en ‘Virtual reality’, waardoor we binnen onze Hogeschool echt innovatief onderwijs kunnen aanbieden!

Flooow heeft veel kennis van zaken op het gebied van ‘Blended learning’. Flooow zorgt voor enthousiasme rondom de inzet van ICT waardoor je makkelijk zelf stappen gaat zetten en voor je het weet voer je veranderingen door in je les!

© Copyright - Flooow