• 3. Borgen

    Blijvend leren en verbeteren

    Terug

We zijn onderweg. De koers is helder, projecten zijn gestart en het begint te bruisen… Hoe houden we de vaart er in? En hoe weten we of wat we doen ook het juiste is?

Ieder traject is uniek, zeker. Maar ervaring leert dat een continue analyse en evaluatie van de voortgang tot nog grotere successen leidt. Drie hulplijnen spelen daarbij de hoofdrol…:

1. Koershouders en koersmakers

We bouwen in ieder traject aan een team van koersbouwers en koershouders; mensen die weten waar we naartoe gaan en mensen die voor beweging blijven zorgen. Ook als niet altijd precies duidelijk is waar onze reis zal eindigen. Participatie van de schooldirectie hierin is cruciaal. Zonder de juiste support geen succes.

2. Vertellen, vertellen, vertellen…

Iedereen in het onderwijs heeft het druk. Waar de inzet van technologie voor sommige docenten nog geen vanzelfsprekendheid is, is heldere communicatie vereist. Vanuit directie en kernteam moet het verhaal komen; waar gaan we naartoe, waarom gaan we daar naartoe en wat is ieders rol daarin? En niet één keer vertellen. Nee, dit verhaal vertellen we continu…

3. Ontzorgen

Misschien wel de belangrijkste vraag die scholen zich moeten stellen; wie hebben we in ons team? Over welke kwaliteiten, passies, mogelijkheden en kernwaarden beschikken we eigenlijk? En is dat de juiste mix om ons onderwijs te vernieuwen? Soms kan het antwoord daarop ‘nee‘ zijn. En dan vergt het ook anders nadenken over de eigen organisatie:

  • Moet de volgende collega weer een docent zijn, of juist een multimediaspecialist?
  • Kunnen we docenten niet juist beter ontzorgen, dan hen nog meer nieuwe ICT-skills aan te leren?
  • Welke expertises hebben we in de organisatie nodig om een gewenste vernieuwing te realiseren?
  • Welke samenwerking is er mogelijk tussen docenten en nieuwe specialisten in de organisatie, om samen tot innovatieve producties, lessen of onderwijsconcepten te komen?

Heerlijke hoofdbrekers, maar tegelijk noodzakelijke vragen die een antwoord behoeven mocht je als school echt aan de bak willen. Want je kent het gezegde, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg…

© Copyright - Flooow